dinsdag 15 augustus 2017

Waar zijn die lastige insecten op je koplampen en autoruit gebleven?

Kun je je het nog herinneren wanneer je voor de laatste keer je autoruiten en je koplampen moest reinigen in verband met de tegen je auto aangevlogen insecten?
Ik vroeg me laatst af waar die insecten allemaal gebleven waren.
Als je dat in je omgeving vroeg stonden de meesten wel verbaast om die vraag maar begonnen toch wel twijfelachtig te kijken, daar hadden ze ook nog nooit bij stilgestaan.
En je plafond in huis vol met muggen als je toevallig het raam open had staan met het licht aan.

maandag 31 juli 2017

Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving
11 mei 2017, PDF | 1MB  | 36 pagina's | Nederlands | 2017
Publicatiedatum:
11-05-2017
Wijzigingsdatum:
12-05-2017
Auteur:
Slaper H, Twenhöfel C, van der Knaap Y
RIVM Rapport 2017-0103
In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij zeer ongunstige scenario's de blootstelling voor omwonenden beperkt blijft tot een dosis die als onbeduidend wordt aangemerkt, namelijk minder dan 10 microsievert per jaar. Ter vergelijking: dat is minder dan 0,4 % van de hoeveelheid straling die
Nederlanders gemiddeld in een jaar opdoen door bronnen die veelal van nature in de leefomgeving aanwezig zijn

(www.rivm.nl/stralingsbelasting). Er zijn geen aanwijzingen dat de lekkage van tritium naar de bodem nog voortduurt, maar de concentraties aan de terreingrens kunnen door grondwaterstroming nog wel hoger worden dan eerder geschat. Voortzetting van een monitoringprogramma is daarom wenselijk. 

GEWOON VERPLICHTEN, DIE INENTINGEN?

 Maandag 31 juli 2017 Jeroen Ghuijs
Vanmorgen verscheen in Trouw een bericht met de tekst
Gewoon verplichten, die inentingen 
Door Jamal Ouariachi.

Enkele quotes uit dat artikel 

"Van oudsher is religie een van de boosdoeners. Als iemand zegt: ‘Het mag niet van mijn God’, ben je snel uitgepraat. Ik zou daar tegenover kunnen stellen dat je van mijn God je kinderen niet moedwillig mag laten sterven."

Dit is een opmerking die helemaal nergens op slaat , dit is angst aanjagen bij mensen die "helaas" toch al Godvrezend zijn vanuit "goede" bedoelingen, 
maar niemand dan ook niemand laat zijn/haar kinderen moedwillig sterven.

zondag 30 juli 2017

Finding Voices Radio het doek is gevallen. Per 1 Augustus

Na 9 jaar Radio en bijna 7 jaar Finding Voices Radio heb ik besloten het doek voor de radio te laten vallen.
Ik denk dat de tijd er niet meer naar is om 2 uur  aaneengesloten bij je beeldscherm te vertoeven om naar interessante onderwerpen te luisteren.

Daarbij komt dat er op alle manieren moeite is gedaan om het station uit de lucht te halen en daar wordt je uiteindelijk wel erg moe van.
Ook wordt het voor mijzelf steeds moeilijker om de touwtjes mentaal en financieel aan elkaar te knopen.

Per 1 augustus is het zover dan gaat de stekker er uit.


Ik heb dit in overleg besloten met de medewerkers van Finding Voices waarvoor gelukkig wel begrip was..

Maar niet getreurd Finding Voices gaat wel door met de website en op een Youtube kanaal met video interviews
en programma's ook eventuele andere medewerkers zijn welkom maar wel op een zelfstandige structurele wijze.

Finding Voices TV

De opnames die bij Sundancer gemaakt zijn vind je Onder de volgende link

Finding Voices In Conclaaf

Ook zoals het er nu naaar uitziet zullen we voorlopig ook nog uitzendingen verzorgen vanuit het Centrum Sundancer te Zwijndrecht.

Ik dank hierbij alle medewerkers uit het verleden tot op heden,


Ik persoonlijk wil ook alle trouwe luisteraars die naar Finding Voices Radio geluisterd hebben hartelijk bedanken voor de support en eventuele donaties.

Jeroen Ghuijs


zondag 23 juli 2017

Chemours Dordrecht - GenX = FRD902 geen gevaar voor volksgezondheid ?


23-07-2017 Jeroen Ghuijs
Ik heb even gezocht naar de samenstellling en de omschrijving van het GenX -FD902 stofje in ons water en heb er maar meteen het RIVM onderzoek bij gepakt het hele onderzoek kun je onderaan dit bericht downloaden.

Daarbij vallen mij de volgende zaken op:

 1. Naar verwachting vormt de uitstoot van deze stoffen door de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van omwonenden.
  pardon?
 2. Net als PFOA zijn geperfluorideerde koolwaterstoffen FRD-902 en FRD-903 en El slecht Afbreekbaar in het milieu.
  Lijkt me niet echt wenselijk
 3. Ook veroorzaken FRD-903 en FRD-902 vergelijkbare schadelijke effecten als PFOA (zoals kankerverwekkend en effecten op de lever).
  Geen gevaar voor de volksgezondheid?
 4. Deze stoffen zijn wel minder schadelijk voor de voortplanting dan PFOA;bij PFOA is dit aspect juist de reden om deze stof als zeer zorgwekkendte beschouwen.
  Maar ook geen gevaar voor de volksgezondheid?
 5. In tegenstelling tot PFOA lijken FRD-903 en FRD-902 zich niet in de mens op te hopen.
  Lijken zich niet in de mens op te hopen, dus weten we dit niet zeker?Publiekssamenvatting


Beoordeling van de stoffen die door Chemours (Dordrecht) bij de
GenX technologie worden gebruikt

Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours (Dordrecht) de GenX
technologie om plastics (fluorpolymeren) te maken. Bij deze technologie
zijn de omstreden PFOA-verbindingen vervangen door de stoffen FRD
902 en FRD-903 en El. Naar verwachting vormt de uitstoot van deze
stoffen door de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van
omwonenden.

vrijdag 21 juli 2017

Rutte: “Gebruik vakantiegeld bijstandsgerechtigden voor opvangen vluchtelingen”.


In februari pleitte VVD-leider, Mark Rutte voor het afschaffen van vakantiegeld voor bijstandsgerechtigden. Volgens hem moet je bijstandsgerechtigden niet belonen, maar juist meer stimuleren om werk te gaan zoeken.

Dus bijstandsgerechtigden kunnen wel met wat minder, moeten werk gaan zoeken, en het vakantiegeld moet maar afgeschaft worden ten behoeve van vluchtelingen die zo snel mogelijk geïntegreerd moeten worden om opgeleid te worden voor het werk dat hier toch niemand wilt doen?
Ik denk dat we zo snel mogelijk de kabinetsformatie stop moeten zetten zeker als die formatie wéér uit de VVD hoek moet komen.
Dat ze niet allemaal op één lijn zitten zal me een worst zijn, maar we hebben een land met grote problemen, zouden we met die formatie niet eens gaan letten op waar we het wél mee eens zijn en die problemen als de sodemieter op gaan lossen?

Dat moet toch kunnen, dan zul je zien dat het niet zo héél moeilijk is om samen te werken, en misschien komen ze er dan achter dat de verschillen van inzichten minder ver uit elkaar liggen dat ze dachten.
Er is nog een oplossing, zolang het je over een onderwerp niet eens ben lossen we het gewoon niet op.....
Met een compromis komen we nergens , beide partijen krijgen een slap aftreksel van wat ze van plan waren met voor niemand een bevredigende oplossing, zeker de burger krijgt intussen niet waar het om gevraagd heeft, laat staan dat ze nog weten waar het over ging.

En bijstandsgerechtigden stimuleren om aan het werk te gaan?
Dan moeten je ze zoveel mogelijk dwars zitten in het eigen initiatief om wat te gaan doen.
Als ze wat voor zichzelf willen gaan doen vooral niet ondersteunen, maar uitkering stop zetten , dat stimuleert enorm.
Wat denk je dat er gebeurt als je te weinig geld hebt en je wordt in iedere poging die je onderneemt geblokkeerd ? 
Juist ja, vergeet niet dat de mensen die WW of bijstand hebben ook vaklui zijn en makkelijk een goedkopere klus kunnen klaren zonder "baas", die komen intussen dus wel in een grijs circuit terecht als concurrent van de huidige werkende middenklasse waar het water ook al zowat aan de lippen staat en het niet ondenkbaar is dat zij tot de volgende generatie werkelozen zullen zijn.
Kortom we hebben leiderschap nodig vanuit de praktijk, van mensen die weten wat er op de werkvloer speelt mensen die naar hun buren luisteren en zien waar de noden liggen die waar nodig bijgestaan kunnen worden en niet met boetes en dwangbevelen bestookt worden als ze het even niet kunnen betalen?woensdag 19 juli 2017

Driekwart van de westerse banen zijn 'bullshit-jobs'

Tja het is dat het in de media verschijnt , maar wat ik al jaren roep is dat er maar een enkeling werkelijk iets presteert, de rest controleert of registreert.
Ik wil het volgende artikel toch even onder jullie aandacht brengen, dan horen je het ook eens van een ander.

In iedere organisatie wemelt het ervan: onzinbanen. Topbestuurders die bezig zijn met overnames en fusies, managers die beleidslijnen uitzetten of dingen vernieuwen vanwege het vernieuwen, onderknuppels die veranderingen verkopen, administratief ondersteunen of juridisch regelen.

In 2013 lanceerde de antropoloog David Graeber de term bullshit-jobs. Ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt gedaan is niets meer dan zinloze tijdsvulling en draagt niets bij aan een betere wereld. Daaronder behoort het leeuwendeel van de banen in het management, financiële dienstverlening, communicatie, marketing en administratie. Mensen met onzinbanen zijn sterk vertegenwoordigd in de kletsende klasse die excelleren in de media.

maandag 17 juli 2017

verslag Rechtszaak tussen een vrije mens tegen Eurofintus Finance BV 13 Juni 2017

De zaak die op 13 juli diende tussen een vrije mens en Eurofintus Finance BV, onderdeel van Interbank BV is vier weken uitgesteld omdat zowel de nieuw aangewezen rechter als de deurwaarder zich niet hadden kunnen inlezen op de tijdig ingeleverde stukken. De bank heeft de lening doorverkocht (gesecuritiseerd) en is daardoor geen juridisch eigenaar meer van de lening.

zaterdag 15 juli 2017

Kunstmatige mondiale afkoeling financieel betaalbaar

Geo-engineering bestaat, word in een al in 2012 gepubliceerd bericht gemeld.
Dat je de mondiale afkoeling op deze manier zou willen aanpakken is absurd , we zouden beter onze leefstijl aan kunnen passen als je al geloofd dat onze samenleving verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde , dat we ons verantwoordelijk zouden moeten voelen voor de mondiale milieuvervuiling staat natuurlijk als een paal boven water en dáár zouden we ons werkelijk zorgen over moeten maken
Gepubliceerd: 03 september 2012 18:41Laatste update: 03 september 2012 18:41
AMSTERDAM - Het uitstrooien van zonreflecterend stof door speciaal ontworpen vliegtuigen is waarschijnlijk de goedkoopste manier om de mondiale opwarming te bestrijden.

Omdat de stofdeeltjes langzaam terugdwarrelen naar de aarde moet dit dan wel op tenminste 12 kilometer hoogte gebeuren en doorgaan zolang de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer verhoogd blijft. 

Met behulp van vliegtuigen zouden de jaarlijkse kosten van zo’n koelende operatie neerkomen op een bedrag rond de 5 miljard dollar, schatten wetenschappers van Harvard en Carnegie Mellon Universiteit, samen met Aurora Flight Sciences, een bedrijf dat onbemande vliegtuigen ontwerpt. Ze schrijven dit in een speciale kostenanalyse in wetenschapsblad Environmental Research Letters.

vrijdag 14 juli 2017

Over banken, over excessieve schulden en restschulden; Arno Wellens en Sven Hulleman

Op de zelfmoord toptien staat volgens Sven Hulleman bankschulden bovenaan.
Hulleman is de bijl aan de wortels van de bankensector, stelt Arno Wellens. 

"Mannen zijn bang voor het verleden terwijl vrouwen bang zijn voor de toekomst. Banken doen er daarom goed aan meer vrouwen in dienst te nemen!"
"We hebben een door schuld bepaald economisch systeem, omdat we o.a. de goudstandaard hebben losgelaten."
"Het door de banken securitiseren van schulden, buiten het zicht van toezichthouders is zowel misdadig als briljant."

woensdag 12 juli 2017

Dit is aan de hand met de wereld

Het volgende artikel kwam ik tegen op de website van Sophia Vassiliou
en verdient de volle aandacht.

Zoals je weet, zijn er veel problemen op onze planeet. Het worden er dagelijks bovendien meer en ze worden steeds moeilijker oplosbaar. Onrecht, economische ongelijkheid en malaise, honger, prostitutie, eenzaamheid, een explosie aan onbekende en ongeneeslijke ziektes, oorlogen … Iedereen breekt zich het hoofd om uit te vissen wat er is, maar daarvoor is echt een boel nodig. En niet alleen dat: waarom ben ík degene die het weet en al die anderen niet? Dat ga ik je allemaal vertellen en ook hoe we de problemen wél weer gaan oplossen, hoe moeilijk het ook mag lijken.
Het verhaal
Wat er fout gegaan is, dat is dat ik zwaar verkracht ben als pasgeboren baby. Nu gebeurt dat wel vaker, maar bij mij is er iets heel ergs gebeurd. Er zijn nog sporen van en het is onbegrijpelijk dat niemand dat ooit gezien heeft. Alleen de Kinderbescherming heeft mijn adoptieouders gewaarschuwd dat het leek alsof ik wel veel narigheid had meegemaakt. Dat wat mij en de hele wereld noodlottig is geworden, is dat tijdens die verkrachting mijn systeem opengegaan is. Zo konden egoïstische mensen alles zo uit me wegpakken. Talenten, stukken gezondheid, positieve karaktertrekken, alles. En er zijn 6 miljard mensen, die zó weinig gevoel voor een ander hebben en zó weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag, dat zij dit gedaan hebben. 

zaterdag 8 juli 2017

FEITEN OVER DE WHOLY OLY KOKOSOLIE

© Rineke van den Berg - Friday, July 07, 2017

Weet jij hoe het zit met alle soorten kokosolie? Kan jij door het bos van aanbod de bomen niet meer zien? Hier vind je alles uitgelegd over de WHoly Oly, want dat is de kokosolie die wij van oorsprong tot gebruik door en door kennen. 

WHoly Oly, 100% biologisch geteelde en meerdere malen gecertificeerde kokosolie importeren we nu al bijna 5 jaar van een kleine plantage (8 hectare) in India. Wij kennen deze vriendelijke en oprechte Indiase familie persoonlijk.

De WHoly OLy is werkelijk van Top kwaliteit en bewezen werkzaam, die informatie krijgen van onze tevreden klanten en onze wederverkopers. Onze lieve en gewaardeerde klantenkring weet dat wij absoluut veel onderzoek doen naar de kwaliteit van onze producten en dus alleen het beste in huis halen. Zo ook onze WHoly Oly.

donderdag 6 juli 2017

Gluten Intolerance is really GLYPHOSATE POISONING

What if...."gluten intolerance" is really "glyphosate poisoning"?

Gluten has been in wheat since it was first grown. Sure, there have always been folks who have problems digesting wheat or grains with gluten. Today, about 50% of the world have problems with gluten. (1) Something has changed.

That "something" is glyphosate.

Glyphosate has only been on this planet since Monsanto patented it as "Roundup" in 1973. This chemical herbicide goes by 32 or more tradenames and, now that the patent protection expired in 2000, is made by nine chemical companies -- most of whom, not coincidentally, are also in the drug business. Over 200 million pounds of it is used all over the world every year. That's 100,000 tons! Roundup brings in half of Monsanto's yearly profits. Like vaccines, each manufacturer can add its own extra ingredients called adjuvants or surfactants. Some data suggests that the adjuvants are even more toxic than the glyphosate. (2) 

Suver Nuver vraagt legale kweek-vergunning aan in 8 gemeenten


Rinus Beintema van de Suver Nuver medical social clubs heeft in acht gemeenten een verzoek ingediend voor het legaal opkweken van wietplanten. Wegens de snelle groei van het ledenaantal kan het volgens de Fries niet meer zoals de club de afgelopen tijd opereerde, illegaal.

Suver Nuver
Snelle resumé voor wie later inschakelt: social club Suver Nuver verstrekt illegale wietolie (met THC) aan haar leden. Inmiddels zijn dat er meer dan 7000(!) en heeft het initiatief al zes locaties door heel Nederland. Op die locaties in onder meer Leeuwarden, Groningen, Amsterdam en Kerkrade kun je echter niet zomaar de cannabisextracten kopen.

Je kunt er alleen terecht voor informatie over de wietolie, het gebruik ervan en het inschrijven bij de social club. De cannabisolie wordt namelijk discreet in een zakje per post opgestuurd, waarna elk lid zelf een vrijwillige donatie kan overmaken aan de club. Rinus wacht al sinds het openen van zijn eerste locatie in Leeuwarden op actie vanuit Justitie. Maar zelfs na het openen van de volgende vijf locaties blíjft de man wachten op een serieus gesprek met wetgevers.

woensdag 5 juli 2017

Yellowstone reaches 878 earthquakes in just two weeks as scientists wonder when the volcano will blow

(Natural News) You don’t have to be a geologist to understand that an earthquake in the vicinity of a volcano could be a disaster waiting to happen, but what if there were nearly 900 quakes near a supervolcano?
That is the situation that is playing out right now in Yellowstone National Park, where 878 earthquakes have struck since June 12. Most of the quakes had a very low magnitude, but the strongest one, which was recorded on June 15, had a magnitude of 4.4. The park rests atop one of the most dangerous supervolcanoes on the planet, prompting fears that it could be about to blow. Any doubts about its active state can be dispelled by the sight of Old Faithful, shooting water up every few hours.

woensdag 28 juni 2017

Waarschijnlijk grootste oliereservoir ooit ontdekt: behoren hoge gasprijzen definitief tot het verleden?

Sinds 2014 zijn de grondstofprijzen geïmplodeerd. Niet alleen de energie-efficiëntere technologie en de schalieboom in de VS speelt een rol, maar ook de afkoelende Chinese economie en ontdekking van nieuwe olie- en gasreserves spelen een grote rol.
Zo heeft Rosneft onlangs een gigantische oliereserve ontdekt in de Oost-Arctische Zee. Door het verdunnende poolijs en betere prospectietechnologie is het makkelijker en goedkoper om de Arctische wateren af te speuren naar onontgonnen bodemrijkdommen. En met succes.

woensdag 17 mei 2017

21:00 CET The Journey Continues met Wilhelmina MckittrickLuister vandaag, om 21:00 uur, naar Wilhelmina op Finding Voices Radio: http://finding-voices.blogspot.nl/
Dit is een herhaling, waarin Wilhelmina geencodeerde informatie vertaling, een interconnectie sessie en het belang van stilte.
In de komende 3 zomer maanden, zal er een maandelijkse Nederlandse en Engelse show uitgezonden worden.
Je kan deze uitzending nabeluisteren in het archief van www.xsist.org - www.xsist.org/archive/TJC051717.mp3

Luister vandaag, om 21:00 uur, naar Wilhelmina op Finding Voices Radio: http://finding-voices.blogspot.nl/
Dit is een herhaling, waarin Wilhelmina geencodeerde informatie vertaling, een interconnectie sessie en het belang van stilte.
In de komende 3 zomer maanden, zal er een maandelijkse Nederlandse en Engelse show uitgezonden worden.
Je kan deze uitzending nabeluisteren in het archief van www.xsist.org - www.xsist.org/archive/TJC051717.mp3

donderdag 11 mei 2017

11 Mei 21:00 uur From the Unseen Worlds met Ton Schoenmakers over de Amygdala


Dit is een herhaling uit 2014
Presentatie : Jeroen Ghuijs en Nexus
Gast           :Ton Schoenmakers

Ton Schoenmakers geeft lezingen over de werking van de amygdala en hoe je die werking zoveel mogelijk naar je eigen hand kunt zetten. Werkt het onderbewustzijn samen met de amygdala en hoe programmeren wij dit dan? Zijn eerdere angsten uit te bannen? Welk effect heeft conditionering van de amygdala op de massa? Deze en meerder vragen zullen gesteld en beantwoord worden tijdens dit interview.

woensdag 10 mei 2017

AHA zo kan het ook - Toegestane normen tritiumbesmetting nu maar liefst 50 keer zo hoog

Ik had in een eerder artikel al gesproken over de waanzin van het feit dat er 1750 vaten zwaar radioactief afval opgeslagen ligt in Petten, en dat die met een aanpassing van de regels pas in 2027 opgeruimd zouden moeten zijn. (link)
Intussen zijn ze er blijkbaar achter gekomen dat dit niet gaat lukken en zijn de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het onderzoeksterrein in Petten in een klap 50 keer zo hoog gemaakt.
Realiseren je wat hier aan de hand is?
Gaat u Lekker slapen , we hebben alles in de hand. Vandaar de extra uitreiking van Jodiumtabletten, en ik weet niet of het er iets mee te maken heeft , maar afgelopen week werd ook bekent dat de ziektekostenverzekering volgend jaar hélaas weer omhoog gaat.
Waarom? , dreigen we op de een od andee manier weer zieker te worden?
Ik zeg niets hoor , ik weet het ook niet, maar ergens sluimert er iets waar we niet echt blij van zullen worden als we niet wakker worden.
© Commentaar Jeroen GhuijsDe nucleaire toezichthouder heeft de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het onderzoeksterrein in Petten in een klap 50 keer zo hoog gemaakt. NRG kampt al lang met besmettingen door het radioactieve tritium en het lukt niet om die onder controle te krijgen. Omdat de besmetting buiten het terrein boven de toegestane normen komt heeft de ANVS nu de beslissing genomen om die normen flink te verhogen: van 100 Becquerel naar 5000 Becquerel per liter!

10th May 21:00 CET The Journey Continues with Christina Schwind (english)


Presentation   : Wilhelmina McKittrick
Wilhelmina conversation with Christina Schwind
on Finding Voices Radio 

www.lightbodyinc.com
sharing about her 9 day experience in the dark room retreat in chiang Mai Thailand.

 https://finding-voices.blogspot.nl/- simply click on the icon "On-Air".
If you can't make these dates; listen back in the archives:www.xsist.org/radio_archive.html

Opruimen kernafval Petten .... ze krijgen tot tot 2027 de tijd om het op te ruimen, is het dan wel nodig?

Voor het opruimen van het kernafval van de reactor in Petten is een extra  
bedrag nodig van 71 miljoen euro.Dat komt bovenop de eerder geraamde 113  
miljoen euro,blijkt uit documenten die in handen zijn van Nieuwsuur.Het       
opruimen duurt ook langer dan verwacht.In Petten liggen bijna 1750 vaten met radioactief afval,voor het merendeel het zeer giftige plutonium.     
                                        
Volgens de wet moet dat afval uiterlijk 2022 naar een centrale opslag vlakbij Borssele,maar dat wordt 2027.Omdat er onduidelijkheid was over de kosten,is een nieuwe berekening gemaakt en die komt uit op 184 miljoen euro.

Dat is ernstig, zeker omdat het om plutonium gaat, en maar treuzelen dat spul had er linea recta afgevoerd moeten worden. En wat is nou 184 mijoen? Multinationals betalen maar 0,25 cent per kw, en wij mogen het opruimen? Als je zo redeneert hoef je kernafval niet eens te ruimen.  TIJD TOT 2027
Maar dodewaard weet ook nog niemand hoe we dat op gaan ruimen.
We geven de omwonenden wat jodium tabletten extra, waarvan iedereen dan denkt dat veiligheid gewaarborgd word.
Maar beste mensen denken jullie nu echt dat ze het zaakje zelf vertrouwen?
En wanneer denken jullie dat je gewaarschuwd worden? In ieder geval te laat voor je jodiumpilletjes hoor, zelfs als je ze op tijd zou nemen moet je nog binnen 24 uur weg zijn. en waar wil je naar toe met een impact van minimaal 240 km.
Ik vraag me werkelijk af hoelang we ons als bevolking in gaan houden en de overheid gaan duidelijk maken dat we dit niet meer pikken.

PETTEN Het opruimen van het kernafval van de kernreactor wordt fors duurder dan gedacht. Er komt nog eens 71 miljoen euro bovenop de al geplande 100 miljoen.

dinsdag 9 mei 2017

Volle maan 10 mei 2017 (Petra Stam)

Hoewel dit het middelpunt van de lente is, voelt het buiten nog niet zo aan omdat het weer nog steeds alle kanten op gaat. Toch gonst het van het leven buiten. De levenskracht in de natuur is volledig ontwaakt. De vele bloesems worden bezocht door insecten, die zorgen voor bevruchting waardoor daar later in het jaar de vruchten van kunnen worden gedragen. Ook bij ons ontwaakt de levenskracht, wat zich kan uiten in passie en hartstocht. De Maan van het Ontwaken heeft als thema ‘vruchtbaarheid’. Waar ligt jouw passie op het moment? Wat heb je nodig voor de ontwikkeling van je plannen of doelen?

Study: Fasting for Three Days can Regenerate the Entire Immune System of Humans


Researchers at the University of Southern California have announced that fasting for as little as three days, can regenerate the entire human immune system for a very healthy living.

The researchers described their study as “remarkable and a major breakthrough” in finding natural methods to boost the immune system.

vrijdag 5 mei 2017

Vandaag 05 Mei 20:00 uur Lezing van Hans Stolp.over Dromen

Een drie uur durende lezing van Hans Stolp.
Dromen
Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. De droom is de vinger aan de pols hoe het gesteld is met je geestelijk leven.
Vaak ga je de dromen later pas echt begrijpen. Je ziet ook vaak een rode draad in dromen.
Zieke mensen dromen heel veel. Het is een aanleiding om dieper in jezelf te komen.
Dromen zijn heel indringend. Je kunt je angsten er in kwijt raken. Dromen zijn ook heel krachtig.
Bij zieke kinderen is de taal van dromen een middel om met hen in gesprek te komen.
Als er in een droom geliefden kleiner worden is dat vaak een teken van een naderende dood.
De draak is het symbool van dood en vernietiging. 

Kom jij op 11 juni ook naar Noorder Inzicht 3? Het is gratis!

Uitgeverij Pateo bestaat dit jaar 10 jaar, en dat is wel een feestje waard. We vieren dit tienjarig jubileum op zondag 11 juni in een zalencentrum dat ongeveer precies in het midden van Noord-Nederland ligt met het symposium Noorder Inzicht 3. Kom jij ook? De toegang is gratis.

In datzelfde zalencentrum werd eind februari 2010 Noorder Inzicht 1 gehouden, en vrijwel exact twee jaar daarna Noorder Inzicht 2. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder, en is het de hoogste tijd voor Noorder Inzicht 3.

Eigenlijk is Noorder Inzicht 3 vooral een Pateo-vriendendag. Het vormt een unieke gelegenheid om weer eens bij te praten met oude bekenden of om kennis te maken met andere gelijkgestemden, die ook diverse officiële leugens hebben weten door te prikken.

Kortom, dit spraakmakende symposium van volgende maand, gehouden op de tweede zondag van juni, wil je niet missen. Meld je daarom snel aan, want wie zich te laat aanmeldt komt op de wachtlijst te staan, en kan alleen bij een afmelding van een eerdere aanmelder deelnemen.

pateo.nl

donderdag 4 mei 2017

From the Unseen Worlds Archief 2017


Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
 >>> Uitzendingen van From the Unseen Worlds van af 04 Mei 2017 staan online <<<

From the unseen worlds is een thema programma met een andere kijk op de wereld, spiritualiteit en meer spraakmakende zaken in het leven. Aan de hand van een thema leggen we onze kijk op bepaalde zaken voor die over het algemeen niet overeen komen met de kijk van anderen, meestal hebben we een gast die ons in het onderwerp van deze avond komt versterken of zelf het hoofdonderwerp komt toelichten.
Presentatie Jeroen Ghuijs (Finding Voices Radio)( Finding Voices )
via de chat is ruim voldoende gelegenheid voor reacties.
From the UnseenWorlds met Johan Oldenkamp_Thu May 04 2017
From the Unseen Worlds met Dingeman de Visser_Thu Apr 27

Dienstplicht bestaat nog steeds en vervangende dienst niet meer mogelijk.

De dienstplicht of militaire dienst, in de middeleeuwen heerban genoemd, is de verplichting tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden door (een deel van) de bevolking. Meestal wordt de term dienstplicht gebruikt voor de militaire dienstplicht, waarbij jonge mensen (in de meeste landen alleen mannen) een tijdlang verplicht deel uitmaken van de krijgsmacht. Beroepsmilitairen spreken over zichzelf als in dienst ofwel in militaire dienst. Men kan dienstplicht zien als een belasting in natura.

Het is wel erg opmerkelijk dat mensen die nog niet wettelijk oud genoeg (voor de wet niet volwassen) zijn om te stemmen, op geroepen kunnen worden voor de dienstplicht, daarbij komt dat je als ouder verantwoordelijk bent voor het gedrag van je kinderen tot hun 21e jaar.

Het lijkt me dan ook gewenst dat er toestemming aan de ouders gevraagd wordt om jouw kinderen naar het front te sturen.
Het lijkt me dat ouders daar niet of nauwelijks toestemming voor zullen geven, tenzij als je denkt dat ze dan eindelijk man of vrouw zullen worden.

4 mei 21:00 uur From the Unseen Worlds met Johan Oldenkamp over DodenherdenkingPresentatie : Jeroen Ghuijs
Gast : Johan Oldenkamp
Jeroen Ghuijs gaat in gesprek met Johan Oldenkamp over Dodenherdenking en Vrijheid waarom voor wie en heeft dat in deze tijd van onrust wel enige zin?

woensdag 3 mei 2017

Fabriek in haven produceert alternatief voor antibiotica

De vetzuren worden 'in zeer kleine hoeveelheden' toegevoegd aan veevoer, voor pluimvee, varkens en koeien met name.
De vetzuren worden 'in zeer kleine hoeveelheden' toegevoegd aan veevoer, voor pluimvee, varkens en koeien met name. © anp
In de Amsterdamse haven komt een fabriek die groente en fruitresten fermenteert tot natuurlijke vetzuren. In diervoeding zijn die vetzuren een alternatief voor antibiotica.

Volgend jaar denkt het bedrijf Chaincraft langs de Basisweg een demonstratiefabriek te openen. Daarin wil het bedrijf, dat nu vijftien werknemers telt, pakweg een miljoen kilo van die vetzuren produceren.

O3 mei 21:00 The Journey Continues met Wilhelmina Mckittrick

Presentation   : Wilhelmina McKittrick

Wilhelmina bespreekt deze week hoog gevoeligheid bij kinderen, een begeleide meditatie naar de realm van liefde en meer. 

Luister op Finding Voices naar: 
http://finding-voices.blogspot.nl/

maandag 1 mei 2017

Combinatieteelt in de natuurlijke moestuin

Wat kan er nu eigenlijk wel en niet naast elkaar in de moestuin? Bij het combineren van gewassen willen we natuurlijk dat onze planten in de moestuin een gunstige invloed op elkaar hebben.

Goede buren, slechte buren 
Sommige planten stoten door middel van geur insecten af voor hun buren of geven verkeerde stoffen door via de wortels. Door de geur die de planten afgeven kunnen ze elkaar versterken of juist verzwakken.

Denk maar aan de afrikaantjes (Tagetes patula) die wortel aaltjes voor hun buren afstoten. Zo zie je maar, ook in de tuin heb je “goede en slechte buren”.

vrijdag 28 april 2017

Ontstaat er in 2036 een meer op Mars?

Zwemmen op Mars? Misschien kan het in het jaar 2036. Wetenschappers zijn van plan om een meer te vormen op de rode planeet. Een ambitieus plan.
Op een nieuwe site presenteren de onderzoekers hun plan om een meer te creëren op het oppervlak van Mars. De teamleden schrijven dat het lastig is om een hele planeet te terravormen, maar dat een klein stukje wel moet lukken. Door een meer te vormen op het oppervlak van deze planeet is het makkelijker voor kolonisten om de planeet te koloniseren.

21:00 Herhaling van Kwantpunt met Wendy en Peter - twee nieuwe sanyassins

Presentatie : Aat de Kwant
Gasten         : Wendy en Peter
Topic            : twee nieuwe sanyassins 
 
Deze keer een sprankelend gesprek met twee Peter en Wendy, die onlangs in de Osho asram in Poona (India) waren en daar ook hun sanyassin naam ontvingen.

Wendy is een actieve aardse vrouw van 40 jaar die haar persoonlijke ontwikkeling op alle terreinen erg belangrijk vind.
Peter Amiro Rijcken is parttime docent op een hogeschool, waar hij verbonden is aan de Peter is parttime docent op een hogeschool, waar hij verbonden is aan de opleiding Commerciele Economie, en de opleiding Management in de Zorg. 

donderdag 27 april 2017

27 April 21:00 From the Unseen Worlds met Dingeman de Visser


Presentatie : Jeroen Ghuijs
Gast : Dingeman de Visser

Jeroen Ghuijs gaat in gesprek met Dingeman de Visser over het leven met muziek, filosofie , spititualiteit en schrijven.
Hoe vul je zoiets in in de dagelijkse gang van het leven?


Te beluisteren op: 

http://www.findingvoicesradio.com/
http://tinyurl.com/tunein-finding-voices
http://www.united-lightworkers.be/
http://www.goldenawareness.net/
http://finding-voices.blogspot.nl/

Er is ook een live chat ter ondersteuning van de programma's voor interactief contact met de programmamakers.

woensdag 26 april 2017

26 Apr 21:00 CET The Journey Continues with John Newton

Presentation   : Wilhelmina McKittrick
Wilhelmina conversation with John Newton
on Finding Voices Radio
http://healthbeyondbelief.com/
John is currently working on implementing a dynamic model of conflict resolution that creates peace in war-torn communities where conventional models have been unsuccessful.
 https://finding-voices.blogspot.nl/- simply click on the icon "On-Air".
If you can't make these dates; listen back in the archives:www.xsist.org/radio_archive.html