maandag 21 mei 2018

Elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen en zendmasten vormen een "geloofwaardige" bedreiging voor in het wild levende dieren, zo blijkt uit rapporten

Electromagnetic radiation may damage bird's ability to navigate  
Elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen, wi-fi, telefoonmasten en zenders vormt een "geloofwaardige" bedreiging voor in het wild levende dieren, zoals in een nieuw rapport wordt gesuggereerd, aangezien milieuactivisten waarschuwden dat de invoering van 5G meer schade zou kunnen aanrichten.

Uit een analyse van 97 studies van de door de EU gefinancierde evaluatie-instantie EKLIPSE is gebleken dat straling een potentieel risico vormt voor de oriëntatie van insecten en vogels en de gezondheid van planten.

donderdag 17 mei 2018

Weet wat U eet. Witte Tonijn bedreigde diersoort op Uw bord of barbeque ?

Ik zie op het moment bij verschillende supermarkten Witte Tonijn aangeboden worden als delicatesse , waarschijnlijk is de Pinksteren daar debet aan voor salades en/of Barbecue.
Dat is natuurlijk aantrekkelijk , maar U weet vast niet dat het hier om een bedreigde diersoort gaat, en het opschrift dat deze vis met de lijn gevangen is geeft mij te denken.
hoeveel vis moet je vangen om miljoenen blikjes tonijn te vullen.
Ik ben er van overtuigd dat inkopers van grote supermarkten niet op de hoogte zijn van deze praktijken , hoewel me dat ook te denken geeft als je voor een goed en veilig product gaat.

Vanaf 25 mei een verbod op communiceren over terreuraanslagen via internet (AVG/GDPR)

Die titel klinkt heftig, en dat is het ook. Vanaf 25 mei gaat de zeer strenge nieuwe Europese AVG/GDPR privacywetgeving in. En dat is goed voor uw privacy. Foto’s en videopnames zijn persoonsgegevens en het publiceren van persoonsgegevens is per 25 mei ten strengste verboden, met een zeer heftige straf, tenzij vooraf toestemming is verkregen.
Maar voor onderzoekers naar onregelmatigheden van overheden ontstaat er wel een probleem. Denk jij dat je toestemming krijgt van terroristen voor het verspreiden van foto’s en videomateriaal? Er staan vaak politieagenten op die foto’s die niet hun toestemming gaan geven voor herpublicatie. En denk jij dat je toestemming krijgt van die politieagent die je bijvoorbeeld mishandelt bij een demonstratie? Denk jij dat je toestemming krijgt van de overheid als je verzwegen aanslagen of ander dubieus overheidsgedrag onderzoekt en daarover publiceert?

Fukushima heeft nu meer dan 1/3 van de wereld oceanen besmet

(en het wordt steeds erger).
De meeste mensen beseffen niet welke gevolgen rampen zoals de kernramp in Fukushima hebben gehad voor de wereld. Wanneer het gebeurt zit de media er boven op, en dan druipen ze ook al snel weer af en niemand denkt er ooit meer over na.
Maar het feit is dat, hoewel niemand erover praat, dit niet betekent dat de problemen verdwenen zijn. Integendeel, de ramp in Fukushima beïnvloedt nog steeds de wereld van vandaag. Bijna een derde van de aardbol zou zijn besmet door het lek van de nucleaire ramp in Fukushima.

woensdag 16 mei 2018

Nee gezegd tegen een slimme meter? Bereid je voor op een stortvloed van junkmail nadat energiebedrijven het groene licht hebben gekregen om je te plagen

 De huiseigenaars die hebben geweigerd om een slimme geïnstalleerde energiemeter te hebben gezicht dat met junkmail wordt gebombardeerd nadat de energieleveranciers het groene licht werden gegeven om klanten te richten die eerder ,,nee" tegen een verhoging hebben gezegd.

Slimme meters laten precies zien hoeveel energie u minuut per minuut in kilo's en omheining verbruikt en sturen deze gegevens automatisch naar uw leverancier.

Maar klanten mogen weigeren er een te hebben, en velen hebben tegen Money Mail gezegd dat ze legitieme zorgen hebben over de veiligheid, dat hun privacy wordt aangetast en dat energiebedrijven op afstand controle krijgen over hun gas- en elektriciteitsvoorziening.

vrijdag 11 mei 2018

Deze rechtszaak kan het Einde van de Fluoridatie van het Amerikaanse drink Water betekenen.

Ondanks de overweldigende massa van wetenschappelijke literatuur en studies die de schadelijke gevolgen van het opnemen van fluoride tonen, worden zij die het vragen of bepleiten voor de beëindiging van gefluorideerd water geëtiketteerd als samenzweringstheoretici en neer geschreeuwd door de heersende stroming.

Zelfs wanneer de heersende stroming het toegeeft, zoals in het geval van de hoogst gepubliceerde Harvard Studie blijven de mensen in ontkenning over deze gruwelijkste praktijk van massamedicijn zonder toestemming gebruikend het giftige bijproduct van meststofproductie.

"goed"eren ?

© Rineke van den Berg - Thursday, May 10, 2018
Vraag jij je ook weleens af wie alle “goederen (let op het woord goed)” heeft bedacht? Jawel de mens, onze soortgenoten (genoten- verleden tijd van genieten) Dus genieten we op dit moment niet van onze soort- de mens? Tja vraag het je af of we werkelijk afgescheiden zijn van onze medemens of verbondenheid (wat ook al niet vrij klinkt).
Ik sta dagelijks voor allerlei raadsels, vanzelfsprekendheden lijken niet te spreken maar zwijgen in alle talen en ontvang ook van de raadsel geen raad hoe ik er dan mee om kan gaan.